Stacks Image 10
Maak kennis
met onze
mandatarissen
Stacks Image 47
Marianne Gorré

Voorzitter van de gemeenteraad
Voorzitter van de OCMW raad
Stacks Image 51
Robbe De Wilde

Eerste schepen, verantwoordelijk voor
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Bibliotheek
 • Evenementen
 • ICT en dienstverlenings concept
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • 2019 - 2021: Inburgering en integratie
Stacks Image 55
Claudine De Pauw

Gemeenteraadslid
Stacks Image 59
Piet Van Heddeghem

Schepen, verantwoordelijk voor:
 • Milieu, klimaat, zwerfvuilproblematiek
 • Huisvesting
 • Mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Dierenwelzijn
 • Noord-Zuid
Stacks Image 63
Maaike Santy

2022 - 2024:
Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
Stacks Image 94
Piet Vanoverbeke

Voorzitter Groen&Co